Методи вимірювання палива на транспорті

Прямий метод вимірювання

Лічильник-витратомір встановлюється після фільтру тонкої очистки. Паливний насос низького тиску подає паливо з баку через фільтр грубої очистки на фільтр тонкої очистки, після чого паливо під тиском подається через лічильник-витратомір в паливний насос високого тиску. Надлишок палива скидається в бак через перепускний клапан, що встановлений на фільтрі тонкої очистки перед лічильником, і тому не враховується ним. Всі з’єднання на лічильнику палива та після нього пломбуються одноразовими пломбами з унікальним номером.

Схема установки:

При такій схемі підключення похибка вимірювань відповідає похибці лічильника і не перевищує 1%. Додаткову похибку може внести "зворотній потік з форсунок", яка в більшості випадків становить біля 1% від загальних витрат пального. На деяких двигунах є можливість "зворотній потік з форсунок "закільцювати" на вході ПНВТ.

Диференційний метод вимірювання

У системах з насосом-форсункою або Common-Rail може бути встановлений диференційний витратомір палива, який враховує прямий («подача») та зворотній потоки палива. Різниця між обома потоками (спожите паливо) розраховується бортовим комп’ютером, наприклад DFM BC, або бортовим контролером системи GPS-моніторингу.

Схема установки:

При диференційный схемі підключення похибка вимірювань залежить від конструкції паливної системи та від режиму роботи двигуна.